EU projekti


English

Dobrodošli na stranice 'EU PROJEKTI' obrta za poslovno savjetovanje!

Vjerujemo da ćete na ovim stranicama u širokoj lepezi usluga koje nudimo pronaći upravo onu uslugu koju tražite!

Naša je MISIJA pomoći vam da realizirate svoje ideje, pretvorite ih u poslovne planove, projekte ili skupine aktivnosti koje će pronaći adekvatan izvor financiranja i postići punu implementaciju!

Naša je VIZIJA pružati usluge utemeljene na stečenom znanju i iskustvu. Težimo razumijevanju potreba i situacije svakog našeg klijenta, želimo biti drugačiji od drugih i želimo uspjeti u onome što radimo!

Edukacija u travnju

"EU fondovi za zaštitu okoliša i obnovljive izvore energije!"

24. travnja 2014. u Zagrebu

 

Cilj edukacije je predstaviti nove  programe EU iz kojih je moguće financirati projekte zaštite okoliša i obnovljivih izvora energije, prikazati koji su uvjeti za sudjelovanje u istima te koliki iznosi su na raspolaganju, a sve s naglaskom na financijsku perspektivu 2014. – 2020.  i nove programe koji su od nedavno na raspolaganju i koji donose velike novitete u ovome sektoru. Polaznicima ćemo ukazati na mogućnosti i prilike koje su se nedavno otvorile te dati savjete kako krenuti u razvoj njihovih projektnih ideja.

 

Edukacija će razjasniti sve nedoumice potencijalnih prijavitelja, dati im konkretne savjete o tome s kojim je projektima moguće aplicirati te pokazati na što trebaju paziti prilikom pripreme dokumentacije budući se radi o novom sustavu i načinu prijave projekata, kao i novom setu pravila.

 

Detaljne informacije o edukaciji možete pronaći u sljedećim dokumentima:

 

 

Ako se želite prijaviti, ispunjenu prijavnicu pošaljite na e-mail edukacija@eu-projekti.com

Arhiva